WEEKLY RECAP
Nov 6 TAO Nightclub: DJ FiveNov 7 Marquee Nightclub: ChuckieNov 7 TAO Nightclub: DJ PolitikNov 8 Lavo Party BrunchNov 8 Marquee Nightclub: Andrew RayelNov 8 TAO Nightclub: Justin CredibleNov 10 Marquee Nightclub: Andrew Rayel